•  
ZUŠ J. Kvapila, Brno
www.clarina.cz
www.joseflidl.cz
www.fagotovestrojky.cz
 
www.b-and-s.com
www.melton.de
verze pro tisk

XII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2019

soutěžní skladby - trombon

Pozor! Nové rozdělení kategorií - viz úvod Soutěžních podmínek

1. kategorie
1. kolo - povinná skladba:
Pierre Max Dubois - Histoire de Trombone
(Gérard Billaudot)
2. kolo - povinná skladba:
Benedetto Marcello - Sonáta F dur (1. a 2. věta)
(International Music Company)
volitelné skladby (jedna skladba pro každé kolo):
Johann Ernst Galliard - Sonáta č.1
(Hinrichsen Edition)
Georg PhilippTelemann - Sonáta f moll
(Allen Ostrander Edition)
Antonio Vivaldi - Sonáta č. 5 e moll
(International Music Company New York)
Paul Koepke - Prelude and Fanfaronade
(Rubank Chicago)
Gilles Senon - Oceane et parodie
(Editions Robert Martin)
Roger Boutry - Choral varié
(Alphonse Leduc Paris)
2. kategorie
1. kolo - povinná skladba:
Gordon Jacob - Trombone Sonata (1. a 2. věta)
(Emerson Edition England)
2. kolo - povinná skladba:
Benedetto Marcello - Sonáta G dur (1. a 2. věta)
(Keith Brown Edited)
volitelné skladby (jedna skladba pro každé kolo):
Nikolaj Rimskij Korsakov - Koncert
(Hofmeister Musikverlag Leipzig)
P. V. De la Nux - Concert piece
(Alphonse Leduc, Paris; Southern Music Company, Sant Antonio 6, Texas )
Kazimierz Serocki - Sonatina
(Polskie Wydawnictwo Muzyczne)
Lars Eric Larsson - Concertino
(Carl Gehrmans Musikförlag Stockholm)
Alexandre Guilmant - Morceau symphonique
(Belwin/Mills Publishing Corp., Remick Music)
Eugène Bozza - Prelude et allegro
(Alphonse Leduc Paris)
3. kategorie
1. kolo - povinná skladba:
Jean-Michel Defaye - À la manière de Brahms
(Alphonse Leduc Paris)
2. kolo - povinná skladba:
Evžen Zámečník - Trombonella I.
(na požádání zašleme)
volitelné skladby (jedna skladba pro každé kolo):
Launy Gröndahl - Koncert
(Samfundet Dansk Music Copenhagen 1980)
Eugène Bozza - Ballade
(Alphonse Leduc, Paris)
Jan Koetsier - Sonatina
(Editions Marc Reift/Donemus Amsterdam 1970)
Jiří Pauer - Trombonetta
(Panton Praha)
Jožka Matěj - Sonáta
(Panton Praha)
Niccolo Paganini / arr. John Glenesk Mortimer - Caprice No. 24
(Editions Marc Reift)
Georg Christoph Wagenseil - Koncert
(Universal Edition, Wien)
Anonymus - Sonáta
(notový materiál ke stažení zde)
4. kategorie
1. kolo - povinná skladba:
Frank Martin - Ballade
(Universal Edition)
2. kolo - povinná skladba:
Alessandro Besozzi - Sonáta B dur
(Editions Marc Reift 1986)
volitelné skladby (jedna skladba pro každé kolo):
Bernhard Krol - Capriccio da camera (doporučená pro 1. kolo)
(Simrock Original Edition)
Axel Jörgensen - Suita (doporučená pro 1. kolo)
(Edition Wilhelm Hansen)
Sigismond Stojowski - Fantasie (doporučená pro 1. kolo)
(Alphonse Leduc, Paris)
Joseph Guy Ropartz - Piece en Mi bemol mineur (doporučená pro 1. kolo)
(Alphonse Leduc, Paris)
Juraj Filas - Sonáta „Ke konci století“ (doporučená pro 1. kolo)
(Editions BIM 1997)
Jožka Matěj - Koncert (doporučená pro 2. kolo)
(Panton Praha)
Henri Tomasi - Koncert (doporučená pro 2. kolo)
(Alphonse Leduc, Paris)
Gordon Jacob - Koncert (doporučená pro 2. kolo)
(Galaxy Music Corporation)
Kazimierz Serocki - Koncert (doporučená pro 2. kolo)
(Polskie Wydawnictwo Muzyczne)
Johan de Meij - T – bone Concerto (doporučená pro 2. kolo)
(Amstel Music)