SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

pouze pro kategorie I, II, III, IV

Účastník je povinen hrát nejprve povinnou skladbu a poté jednu volitelnou skladbu a to vždy od jejího začátku. V případě, že jsou v soutěžním repertoáru uvedeny vybrané věty nebo části, je jejich pořadí závazné.

Podmínkou soutěže je hra zpaměti jedné skladby v každém kole.

Soutěžící v nižší kategorii si může jako volitelnou skladbu vybrat kteroukoliv skladbu z kategorie vyšší.

Soutěžní repertoár – obor lesní roh

Soutěžní repertoár – obor trubka

Soutěžní repertoár – obor trombon

Soutěžní repertoár – obor tuba

Soutěžní repertoár – obor fagot

Přesunout se na začátek