•  
ZUŠ J. Kvapila, Brno
www.clarina.cz
www.joseflidl.cz
www.fagotovestrojky.cz
 
www.b-and-s.com
www.melton.de
verze pro tisk

XII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2019

soutěžní skladby - trubka

Pozor! Nové rozdělení kategorií - viz úvod Soutěžních podmínek

1. kategorie
1. kolo - povinná skladba:
Jaroslav Kolář - Praktická škola pro trubku... II. díl, etuda č. 161
(notový materiál ke stažení zde)
2. kolo - povinná skladba:
Jean Françaix - Le gay Paris (March, Valse)
volitelné skladby (jedna skladba pro každé kolo):
Paul Vidal - Concertino
Guillame Balay - Petit Piéce Concertante
Petr Eben - Fantasia Vespertina
Thorvald Hansen - Sonate
Paul Koepke - L’Allegro (The Merry Man)
2. kategorie
1. kolo - povinná skladba:
J. Bobrovskij - Sólová svita pro trubku (1., 3. a 4. část)
(notový materiál ke stažení zde)
2. kolo - povinná skladba:
Jan Křtitel Jiří Neruda - Koncert Es dur (1. věta, povinnost hrát na B trubku)
volitelné skladby (jedna skladba pro každé kolo):
Théo Charlier - Solo de Concours
Pavel Josef Vejvanovský - Sonáta A4
Alexandre Arutiunian - Koncert
Ludvík Milde - Koncert
Georges Enescu - Légende
Jaroslav Kvapil - Variace na vlastní téma
(SNKLHU Praha 1954)
3. kategorie
1. kolo - povinná skladba:
Theo Charlier - 36 Etudes Transcendantes, etuda č. 6
(notový materiál ke stažení zde)
2. kolo - povinná skladba:
Joseph Haydn - Koncert Es dur (1. věta - povinnost hrát na B trubku)
volitelné skladby (jedna skladba pro každé kolo):
Bohuslav Martinů - Sonatina
Oskar Böhme - Koncert f moll
Paul Hindemith - Sonáta
Johann Nepomuk Hummel - Koncert Es dur
Rudolf Zavadil - Jarní míza
(Aleš Sigmund Hudební nakladatelství, Praha 1993)
Artur Honneger - Intrada
4. kategorie
1. kolo - povinné skladby (hrají se obě)
J. Matys - Sóla pro trubku Vladislava Kozderky (2., 3. a 4. část)
H.Tomasi - Koncert (1. věta)
(notový materiál ke stažení zde)
2. kolo - povinná skladba:
Halsey Stevens - Sonata
volitelné skladby - pouze pro druhé kolo!
Georg Philipp Telemann - Koncert D dur
Leopold Mozart - Koncert D dur
Johann Friedrich Fasch - Koncert D dur
Giuseppe Tartini - Koncert D dur