XI. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2017
11th International Interpretative Competition for Wind Instruments Brno 2017
harmonogram soutěže - tuba, kategorie JUNIOR A
sobota 3. června 2017, soutěžní místnost: č. 12, přípravna: č. 17
competition schedule - tuba, category JUNIOR A
Saturday 3rd June 2017, competition room: No. 12, preparatory room: No. 17časčíslosoutěžícíkorepetitor/kaprogram
timeNo.competitoraccompanistrepertoire
10:452Martin ŠtanclIva KomárkováJ. Moláček: Koncertíček pro tubu